Edukacja Uzupełniająca
Cloud Computing - nowe technologie w ofercie dydaktycznej Politechniki Wrocławskiej PDF Drukuj Email
Wpisany przez Jerzy   
sobota, 06 kwietnia 2013 09:00

Wydział Elektroniki Politechniki Wrocławskiej we współpracy z Wydziałem Podstawowych Problemów Techniki PWr rozpoczął realizację projektu p.t.

Cloud Computing - nowe technologie w ofercie dydaktycznej Politechniki Wrocławskiej

Projekt otrzymał wsparcie finansowe z Programu Operacyjnego Kapitał ludzki w ramach działania 4.3. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020.

Okres realizacji projektu: Od 01.03.2013 Do 28.02.2015

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości kształcenia na Wydziale Elektroniki (W4) oraz Podstawowych Problemów Techniki (W11) Politechniki Wrocławskiej do końca 2014 roku na poziomie studiów podyplomowych oraz studiów I i II stopnia poprzez dopasowanie programów
kształcenia do celów strategii Europa 2020 oraz objęcie bezpośrednim wsparciem 200 uczestników szeregu kursów i szkoleń, w tym 30 pracowników kadry dydaktycznej Uczelni.

Powyższy cel ma być osiągnięty poprzez realizację szeregu zadań, takich jak:

- kursy dla kadry z obszaru nowoczesnych technologii informatycznych;

- staże naukowe (2-tyg i 3-tyg) dla kadry akademickiej w wiodących zagranicznych ośrodkach naukowo-badawczych (Szwajcaria, Izrael, Indie, UK, USA);

- przeprowadzenie studiów podyplomowych w języku angielskim p.t. „Safe and efficient cloud management”;

- opracowanie programów kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w obszarze techniczno-informatycznym na I i II stopniu kształcenia na Wydziałach W4 i W11

- opracowanie materiałów dydaktycznych do 4 międzywydziałowych kursów e-learningowych uruchomionych na I i II stopniu kształcenia.

Pierwszym zadaniem tego projektu jest przeprowadzenie jednorazowych szkoleń podnoszących kwalifikacje kadry dydaktycznej PWr w następujących zakresach:

- Fundamentals of Cloud Computing - 20h dla 20 osób
- Business Process Management - 20h dla 10 osób
- Cloud Security Technologies – 20h dla 10 osób
- Enterprise in IT – 10h dla 10 osób
- Green Computing. – 10h dla 10 osób.

W następnych etapach, po przeprowadzeniu programu stażowego, podnoszącego kompetencje kadry dydaktycznej w obszarach kluczowych strategii, będziemy zainteresowani zakupem sprzętu i usług komplementarnych do powyższych technologii.

Poprawiony: poniedziałek, 15 kwietnia 2013 14:09
 
Zaproszenie do składania ofert - szkolenia PDF Drukuj Email
Wpisany przez Jerzy   
sobota, 06 kwietnia 2013 15:01

 

Wydział Elektroniki Politechniki Wrocławskiej we współpracy z Wydziałem Podstawowych Problemów
Techniki PWr rozpoczął realizację projektu p.t.

Cloud Computing - nowe technologie w ofercie dydaktycznej Politechniki Wrocławskiej

Pierwszym zadaniem tego projektu jest przeprowadzenie jednorazowych szkoleń podnoszących kwalifikacje kadry

dydaktycznej PWr w następujących zakresach:

- Fundamentals of Cloud Computing - 20h dla 20 osób

- Business Process Management - 20h dla 10 osób

- Cloud Security Technologies – 20h dla 10 osób

- Enterprise in IT – 10h dla 10 osób

- Green Computing. – 10h dla 10 osób.

W związku z tym zapraszamy do składania ofert zawierających propozycje przeprowadzenia takich szkoleń.

 

Wszystkie szczegóły w załącznikach.

 

I Zapytania ofertowe

Zapytanie: Fundamentals of Cloud Computing

Zapytanie: Business Process Management

Zapytanie: Cloud Security Technologies

Zapytanie: Enterprise in IT

Zapytanie: Green Computing

 

II Formularze ofert

Formularz: Fundamentals of Cloud Computing

Formularz: Business Process Management

Formularz: Cloud Security Technologies

Formularz: Enterprise in IT

Formularz: Green Computing

 

Poprawiony: poniedziałek, 15 kwietnia 2013 14:56
 
Zaproszenie na szkolenia PDF Drukuj Email
Wpisany przez Jerzy   
poniedziałek, 15 kwietnia 2013 11:05

 

19 kwietnia rozpocznie się rekrutacja na bezpłatne szkolenia i staże zagraniczne dla kadry
naukowo – dydaktycznej Wydziału Elektroniki oraz Podstawowych Problemów Techniki PWr
.

Realizowany projekt „Cloud Computing - nowe technologie w ofercie dydaktycznej Politechniki Wrocławskiej”
umożliwia udział w certyfikowanych szkoleniach z szeroko pojętego obszaru nowoczesnych technologii
informatycznych (Fundamentals of Cloud Computing, Business Process Management, Cloud Security
Technologies, Enterprise in IT, Green Computing-moduł dla 10 osób 45+), a także stypendia stażowe
we wiodących ośrodkach akademickich i naukowo-badawczych w Europie, UK, USA oraz Azji
(m.in. stypendium w wysokości 20 800 zł na wyjazd 3 tygodniowy do Laboratorium badawczego
IBM Research Division w Szwajcarii).

W projekcie mogą wziąć udział pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni PWr zatrudnieni na wydziałach
W4 lub W11 kształcący w obszarach:

- rozwiązań technologicznych w projektowaniu procesów przemysłowych;
- techniczno-informatycznym,
- elektroniki i telekomunikacji.

Spośród osób, które wezmą udział w projekcie, wybrani zostaną najlepsi, którym zaproponowana zostanie
możliwość opracowania programów i materiałów edukacyjnych dla studentów naszej uczelni a także dla
uczestników studiów podyplomowych.

Politechnika Wrocławska otrzymała dofinansowanie na przeszkolenie w okresie od kwietnia do czerwca 2013
i organizację staży w okresie od lipca do września 2013. W pierwszym etapie wybranych zostanie
30 uczestników szkoleń (5 kobiet, 25 mężczyzn), w tym 10 osób w wieku 45+ (2K i 8M) oraz zostanie
stworzona lista rezerwowa.

Projekt  „Cloud Computing - nowe technologie w ofercie dydaktycznej Politechniki Wrocławskiej” realizowany
jest w ramach finansowanego z Funduszy Europejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Szczegółowe informacje dotyczące oferowanych szkoleń oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie
www.eu.eka.pwr.wroc.pl. Można też skontaktować się koordynatorem projektu dr Jerzym Kotowskim
(tel. +48 669 996 232, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ) lub kierownikiem  projektu Patrycją Korsan-Przywarą
(tel.: +48 71 320-43-16, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ).

Dokumenty można składać w Biurze Projektu, w bud. D-20 pok. 909 (piętro 9), od poniedziałku do piątku w godz. 8-14.

 

Odpowiednie dokumenty w formacie PDF znajdują się poniżej.

 

0. Regulamin rekrutacji i realizacji szkoleń

1. Formularz zgłoszeniowy

2. Formularz rekrutacyjny

3. Oświadczenie uczestnika projektu

4. Zaświadczenie o zatrudnieniu

5. Oświadczenie o znajomości języka angielskiego

6. Umowa szkoleniowa

7. Deklaracja uczestnictwa

 

 

Poprawiony: czwartek, 18 kwietnia 2013 12:58
 
System Identyfikacji Wizualnej PDF Drukuj Email
Wpisany przez Jerzy   
wtorek, 16 kwietnia 2013 20:15

Wydział Elektroniki Politechniki Wrocławskiej we współpracy z Wydziałem Podstawowych Problemów Techniki PWr rozpoczął realizację projektu p.t.

Cloud Computing - nowe technologie w ofercie dydaktycznej Politechniki Wrocławskiej

Na potrzeby tego projektu pragniemy zlecić opracowanie Systemu Identyfikacji Wizualnej składającego się z:

- znaku graficznego;
- projektu graficznego serwisu WWW;
- serwisu ze wszystkimi wymaganymi funkcjonalnościami;
- instalacji i uruchomienia serwisu WWW na wskazanym przez Zamawiającego serwerze.

Szczegóły (zapytanie ofertowe i formularz oferty) znajdują się w załącznikach poniżej.

 

1. Zapytanie: System Identyfikacji wizualnej

2. Formularz zgłoszeniowy: System Identyfikacji wizualnej

 

 

Poprawiony: wtorek, 16 kwietnia 2013 21:10
 
Greater Mind 2013 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Jerzy   
poniedziałek, 12 listopada 2012 13:29


Poprawiony: poniedziałek, 12 listopada 2012 14:21
 
Zakończenie praktyk mc2 w 2012 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Jerzy   
czwartek, 06 grudnia 2012 18:43

Zapraszam na ceremonię zakończenia praktyk mc2. Ceremonia odbędzie się 17.12.2012 (poniedziałek)
w sali 105 C-5 na Politechnice Wrocławskiej. Początek spotkania o godz. 13:00.

W spotkaniu powinni wziąć udział studenci realizujący projekty zespołowe. Każdy projekt powinien zostać
przedstawiony przez zespół realizatorów. Czas prezentacji wraz z dyskusją jest ograniczony do 20 minut.

Na spotkanie zaprosimy oczywiście:
- przedstawicieli Koncernu IBM
- przedstawicieli władz miasta Wrocławia i regionu Dolnego Śląska
- osoby z władz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
- osoby z władz Politechniki Wrocławskiej a z Wydziału Elektroniki w szczególności.

Planowana łączna liczba uczestników spotkania 30-35 osób. Planowany koniec spotkania to godz. 14:00-14:15.

Dysponuję już indywidualnymi zaświadczeniami o zaliczeniu praktyki wystawionymi przez Koncern IBM Polska
dla studentów Politechniki Wrocławskiej.

Zapraszam wszystkich zainteresowanych we wtorek, 11.12.2012 od godz. 10:00 do 219 C-3 ze sprawozdaniem
z przebiegu praktyki. Zgodnie z regułami gry sprawozdanie powinno mieć objętość 2-3 stron, zwierać niezbędne
dane autora (imię, nazwisko, rok i kierunek studiów, numer indeksu, etc), czas praktyki, nazwę Firmy i być przez
niego podpisane na końcu. Będę potwierdzał te sprawozdania i wydawał autorom do rąk własnych zaświadczenia.


Jerzy Kotowski

Poprawiony: czwartek, 06 grudnia 2012 18:55
 
Greater Mind 2013 b PDF Drukuj Email
Wpisany przez Jerzy   
poniedziałek, 12 listopada 2012 13:42